skip to Main Content

Gastblog van Marijke van Loon

Hoe belangrijk is onze werkomgeving?
Iedereen heeft wel een eigen voorkeur voor de manier waarop hij/zij informatie verwerkt, ook de informatie van onze omgeving. Informatieverwerking doen wij bewust, maar ook onbewust. Onze onbewuste waarneming is zelfs 200.000 keer meer dan onze bewuste waarneming. Hoe wij leren en waarnemen kunnen we verdelen in vier typen. Horen (auditief), voelen (kinesthetisch), denken (auditief-digitaal) en zien (visueel, ruimtelijk = beeld-denken). Mensen die meer auditief zijn ingesteld nemen de omgeving anders waar dan bijvoorbeeld degenen die visueel zijn ingesteld. Wij vinden onze werkomgeving belangrijk, maar niet in alle gevallen vinden wij dat dit onze productiviteit beïnvloedt.

De sfeer.
Onze werkomgeving kenmerkt zich door de sfeer van deze omgeving. De sfeer van onze werkomgeving bestaat uit een aantal elementen, deze zijn: licht, kleur, geluid, communicatie, vorm, stijl, geur en temperatuur en als deze elementen goed op elkaar zijn afgesteld, c.q. in harmonie zijn, dan hebben we dus in principe een optimale werkomgeving. Echter onze persoonlijke smaak, opleiding, achtergrond en milieu bepalen ook mede onze waardering. En verder blijkt uit onderzoek dat als wij invloed hebben op onze werkomgeving we ons meer senang voelen en beter presteren, of omgekeerd natuurlijk. In een strak onpersoonlijk vormgegeven werkomgeving waar de werknemers geen enkele persoonlijke noot kunnen toevoegen presteren we duidelijk minder.

Harmonie.
Harmonie is een belangrijk aspect in ons bestaan. Een disharmonisch leven ervaren wij niet als prettig. Het volgende proefje laat u ervaren dat als de harmonie niet aanwezig is wij dit zelf oproepen. Kijkt u gedurende dertig seconde aandachtig naar het volgende portret en kijk daarna naar het witte vlak.

Als het goed is ziet u het portret van Maxima in de natuurlijke kleuren. U kunt dit proefje ook doen met een enkele kleur, bijvoorbeeld een rood vlak. Het nabeeld zal dan een groen vlak laten zien. Een harmonisch gekleurde omgeving ervaren wij als prettig en genereert een hoge en langdurige acceptatiegraad, tenminste als je niet al te hard schreeuwt met kleuren. Mijn onderzoek uit 2010 heeft uitgewezen dat wij hoog-verzadigde kleuren minder prettig vinden om lang naar te kijken dan laag-verzadigde kleuren. U kunt hier een deel van de onderzoeksresultaten bekijken.

Investeren.
Personeel is de grootste investering en kostenpost van een bedrijf, dus ook van een kantoor. Wat ligt er dan meer voorde hand om het personeel een aangename omgeving te bieden. Je verdient het immers dubbel en dwars terug. Betere arbeidsprestaties, minder ziekteverzuim en blije werknemers. Sturen op geluk zoals dit tegenwoordig heet, je kunt hier sinds 2012 aan de Erasmus Universiteit op afstuderen, levert win-win op in het kwadraat. Een slechte werkomgeving min-min.

Marijke van Loon »